HAYATI

Araştırmacı-yazar, siyaset ve devlet adamı. XVI. Dönem Konya, XX. Dönem Ankara, XXI. Dönem Balıkesir Milletvekili – 41. Hükümet Ticaret Bakanı, 53. Hükümet Kültür Bakanı. 1937 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Bayburt’ta tamamlayan Agah Sırrı Öner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, Orta Doğu Amne İdaresi Enstitüsünden ve Paris Planlama Yüksek Okulundan mezun oldu. Doktora eğitimini Paris Üniversitesi’nde tamamladı ve iktisat doktoru oldu. Daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu avukatlık ve müşavirliği, Devlet Planlama Teşkilatında uzmanlık ve müdürlük, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği, Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu üyeliği gibi pek çok devlet görevinde bulundu. Tercüman gazetesinde idare meclis başkan yardımcılığı yaptı. 1996’da Kültür Bakanı oldu. 12 Eylül Darbesi öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin önde gelen isimlerindendi. “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası”’nda sanık olarak yargılandı. 15 Ocak 2011 tarihinde yapılan Demokrat Parti kongresinde bu partinin genel idare kuruluna seçildi

Agah Oktay Güner, çalışmalarını Toprak ve Tercüman gazeteleri ile Kubbealtı Akademi, Türk Edebiyatı dergilerinde yayınladı. 1974’te İsraf Ekonomisi adlı eseri ile Milli Kültür Vakfı Ödülünün sahibi oldu. Güner, Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ANAP Genel Merkezi Karar Yürütme Kurulu üyeliği görevinde bulunan Agah Oktay Güner, hâlen Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı başkanıdır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Araştırma-İnceleme: 

  • Millî Ülkü Meclis’te, İsraf Ekonomisi (1974)
  • Verim Ekonomisi (1977)
  • Türkiye’nin Kalkınması ve İktisadi Devlet Teşekkülleri (1978)
  • Dost Gözüyle (1988)
  • Savunma İnsan ve Siyaset, Örtülü Bir Savaş Adı Terör
  • Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslardaki Gelişmeler ve Türkiye, 1994 Yılında Türkiye 2000’li Yılların Eşiğinde Kültür Hayatımız, Hüzün ve Kudret Mesleği Notları (2 cilt).

Çeviri:

  • Sanayi Toplumu (Raymond Aron’dan, 1972)
  • Kapitalizm Marksizm ve İslâm (J. Austrey’den, 1975), Panislavizm (Prof. Hans Kohn’dan 1982).

Basılı kitapları dışında kültür ve ekonomi konulu çeşitli toplantılarda sunulmuş; fakat yayınlanmamış tebliğleri vardır.

KAYNAKÇA: Hüdavendigar Onur / Türk Sağı Sözlüğü (2001), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001 ve 2004)  – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), TBMM Albümü 2. Cilt 1950-1980 (2010), TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010)

 

 

 

Paylaş