1881’de İstanbul’da dünyaya geldi. 12 Ocak 1945’te hayatını kaybetti. İlkokulu Bakırköy Taş Mektep’te bitirdi. Galatasaray Lisesinde dokuzuncu sınıf öğrencisiyken babasının Konya’ya sürülmesi üzerine eğitimi yarım kaldı. Fransız Frerler Okulunda eğitimini tamamladı. Paris’te Hukuk ve Siyasal Bilgiler eğitimi aldı. 1912 yılında Türkiye’ye döndü. Daha sonra ağabeyi Taha Ebuziyya ile birlikte Yeni Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. Bu gazete Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşlarında pek çok kez kapatıldı. Bu sebeple kapatılan gazete Tasvir- Efkar, İntibah-ı Efkar gibi farkı isimlerle yayın hayatını sürdürdü.

1919’da İstanbul’un işgali sırasında ağabeyi ve arkadaşları ile birlikte ”M. M. Grubu” adında gizli bir örgüt kurdu. Anadolu’ya gönderdikleri belgelerin ele geçmesi üzerine İngilizler tarafından Malta adasına sürüldü. Sürgün sonrası yurda döndükten sonra çıkardığı Tevhid-i Efkar gazetesi adete Milli Mücadele’nin bel kemiği haline geldi. İstanbul’da işgal kuvvetlerinin kontrolleri dışında kalan cephaneliklerini soyarak Anadolu’ya gönderdi. 1922 yılında Milli Mücadele’ye olan desteklerinden dolayı İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hilafetin muhafazasını savunan görüşleri sebebi ile Ankara İstiklal Mahkemelerinde yargılandı, bir süre tutuklu kaldı. Gazetesi kapatıldı. 1940 yılında Zaman ve Tasvir-i Efkar gazetesini yeniden çıkarmaya başlasa da gazeteleri sık sık kapanması ve bedensel sağlığı elvermemesi sebebi ile son yıllarında matbaasını sadece kitap basmak için kullandı.  Kabri Bakırköy aile mezarlığındadır.

ESERLERİ

İğne (Conan Doyle’den trc., 1910), Şarlok Holmes’in Maceraları (Conan Doyle’den trc., 1912), Kuyruklu Yıldızlar ve Halley (1912), Tayyarecilik (1913), Türkiye Demiryolları Cep Atlası (1931), Fen ve Sanat Ansiklopedisi (1. ciltten sonra yarım kaldı, 1944), Firit (imzasız, tsz.).

Paylaş