HAYATI

17 Şubat 1951 günü Edirne’de dünyaya geldi. Hayriye Hanım ile memur Yaşar Uçman’ın oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne’de tamamladı.  1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre kütüphane memuru olarak çalıştı. 1976’dan başlayarak başta Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi olmak üzere pek çok ansiklopedi için maddeler kaleme aldı. 1978’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1981’de doktorasını tamamladı. 1984 yılından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürdü. Yeni Sanat dergisinin kurucuları arasında yer aldı.  Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

Abdullah Uçman’ın ilk eleştiri yazısı “Mansur Bey ve Düşündürdükleri” 1972 yılında Hareket dergisinde yayımlandı. Daha sonra yakın dönem Türk edebiyatını konu alan makaleleri Hisar, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Milli Kültür, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum ile Dergah dergilerinde yer buldu.

Uzun yıllar Rıza Tevfik Bölükbaşı ve arşivi üzerine çalışmalar yapan Abdullah Uçman, Bölükbaşı’nın arşivinden çıkan yakın tarih dil, edebiyat, felsefe ve kültür tarihi açısından önem taşıyan bazı yayımlanmamış eserlerden oluşan kitaplar oluşturdu. Bu eserler üzerine inceleme yazıları kaleme aldı.  2004 yılında  bu alanda yaptığı çalışmalarını “Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında topladı. Bu eser aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği  tarafından Edebî Tenkit dalında yılın eseri seçildi. Yazar çalışmalarını halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde sürdürmektedir.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME: Muallim Naci – Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri (1974), Eşrefoğlu Rûmî (Ö. Akıncı ile, 1976), Koca Sekbanbaşı Risalesi (1976), Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatlar (1976), Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefâretnâmesi (1977), Rıza Tevk’in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri (1982), Abdülhâk Hâmid ve Mülâhazât-ı Felseyesi (Rıza Tevk) (1984), Mehmet Kaplan’a Armağan (ortak kitap, 1984), Cenap Şahabettin’in Bütün Şiirleri (ortak kitap, 1984), XIV – XVII. Yüzyıl Tekke Şiiri, Büyük Türk Klasikleri II-V (ansiklopedi-antoloji, 1985), Mehmet Âkif ve Millî Mücadele (Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, 1986),Biraz da Ben Konuşayım (Rıza Tevk) (1993), İstanbul’da Bir Ramazan (Cenap Şehabeddin) (1994), Şiiri ve Sanatı Üzerine Rıza Tevk’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup (1997), Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza Tevk’e Bir Mektup (1997), Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa (1997), Bir 150’liğin Mektupları (H. İnci ile, 1998), Rıza Tevk (şiirleri, 1999), Ebûbekir Râtib Efendi’nin Nemçe Sefâretnâmesi (1999), Rıza Tevk’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları (2000), Bir Gül Bu Karanlıklarda – Tanpınar Üzerine Yazılar (Handan İnci ile birlikte, 2002), Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma (2004).

 

Paylaş