HAYATI

15 Mayıs 1934 günü Kayseri’de dünyaya geldi. Bazı eserlerinde İsmeti mahlası ile Bülent Müşker takma adını kullandı. Behiye Hanım ile Kayseri’nin tanınmış din alimlerinden Mehmet Ali Satoğlu’nun oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1956-1970 yılları arasında Kayseri’de günlük siyasi gazete Hakimiyet’i; 1958’den sonra da Kayseri ve Ankara’da sanat ve edebiyat dergisi Filiz’i çıkardı. 1970’den sonra Ankara’da As Matbaası’nı kurdu.

Abdullah Satoğlu’nun ilk şiiri “Erciyes” 1949 yılında Kayseri Halkevi’nin yayın organı olan Erciyes dergisinde yayımlandı. Yazarın daha sonra şiir ve düz yazıları Orkun, Türk Sanatı, Erciyes, Filiz, Çağrı, Bahçe,Tarla, Boğaziçi, Gülpınar, İlkyaz, Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Karınca, Türk Dili dergileri ile Son Havadis, Hür Anadolu, Orta Doğu, Akın ve Başkent gazetelerinde yer buldu.

1950-1979 yılları arasında (otuz dokuz sayı yayımlanan) E. Ünver ve H. Yurdabak ile birlikte çıkardıkları Bahçe dergisi sebebi ile kendilerine “Behçe”ciler adı verildi. Abdullah Satoğlu şiirlerinde sürekli laleyi işlemesi nedeni ile “Lale Şairi” olarak anıldı. Bir şiiri Arapça diline çevrilen şairin, iki şiiri de huzzam ve hicaz makamlarında bestelendi.

Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM ve Folklor Araştırmaları Derneği üyesi olan Abdullah Satoğlu, 1982’de Kayseri Sanatçılar Derneği Folklor Ödülünün ve1996 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folklorüne Hizmer Ödülünün sahibi oldu. Kayseri’de bir sokağa ismi verildi.

“Satoğlu, şiirlerinde pek çok konuya yer vermiştir. Ama onun şiirinin özü bu dünyada insanca yaşamak, tasavvuf kurallarına uygun bir yol izlemek, insancıl sevgiyi duyumsamaktır. Barış içinde insancıl bir yaşam, Tanrı’nın gücünü her yerde duyumsamak, lâlelerin renginde ve biçiminde Tanrısal gücü görebilmek çok önemlidir şiirlerindeki söyleyişe göre. Yurt sevgisi, toplumsal yaşam da şiirlerinde yankılanmıştır.” (Muzaffer Uyguner)

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kayseri-Erciyes ve Çevresi (Asım Yahyaoğlu ile), Kayseri Pastırmacılığı (1960), Başlangıçtan Bugüne Kadar – Kayseri Şairleri (1962), Aşık Sel Selimî’nin İlk Şiirleri (1963), Mevlâna’nın Hocası Seyyid Burhaneddin (1968), Türk Şiirinde Lâle (1970), Satoğlu Mehmet Ali Hoca (1972), Kayseri’nin Efsane Adamı Osman Kavuncu (1977), Halk Şairi Molulu Revâî (1980), Mimar Sinan Şiirleri Antolojisi, Kayserililerin Ticaretteki Başarı Sırları (1995).

DERLEME-ANTOLOJİ: Kayseri Erciyes ve Çevresi (ortak yayın, 1958), Âşık Hasan (1958), Bahçe Şairleri Antolojisi (Erdoğan Ünver ve Hüseyin Yurdabak ile, ?), Derdim Derdim Anadolu (1985), Mimar Sinan Şiirleri (1988), Kayseri Ansiklopedisi (2002), Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar (2004).

ŞİİR: Bir Demet Lâle (1956), Lâle Üstüne (1971), Lâle Bahçelerinde (1992), Gönlümde Açan Lâleler (1999).

Paylaş