HAYATI

Şair. 1929 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 16 Aralık 2015 günü Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşama veda etti. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. 1949’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu ve Gemlik Azot Sanayi Müessesesi’nde görev yaptı. Daha sonra serbest doktor olarak çalışmalarına devam etti.  

Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu’nun ilk şiiri 1946’da Yedigün’de çıktı. Birçok antolojide ve Kaynak, Hisar, Çınaraltı, İstanbul, Türk Dili, Türk Yurdu, Büyük Doğu, Aydede, Türk Edebiyatı, Diriliş, Türk Kültürü Kültür Dünyası, İslami Edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı. Yeni İstiklal (1965) ile Millî Gazete’de “Mayın Tarlası” ve “Isırgan Çiçekleri” başlıkları altında hiciv şiirleri, Diriliş dergisinde aralıklı olarak şiirleriyle birlikte biyografi yazıları yayımlandı. İslami Edebiyat adlı bir dergi çıkardı. Şiirlerinde çoğunlukla aruz, bazen de hece ölçüsünü kullandı. Konuşulan Türkçeyi temel alarak aruz ölçüsünü hatasız kullanmasıyla tanındı. Şiir ile düzyazı arasındaki sınırı çizemeyenlerin, şiir yazabilmek için boşuna uğraştıklarını, şiirde “buluş”un ve “sezgi”nin yanı sıra “ahenk”in de çok önemli olduğunu belirtti. 

ESERLERİ

Şiir: 

  • Sessiz Gü­rültü (1962). 
  • Hiciv ve Taşlamalar: 
  • Mayın Tarlası, Isırgan Çiçekleri. 

Antoloji: 

  • Türk Edebiyatında Dinî ve Ahlâkî Şiirleri Güldestesi -Başlangı­cından Bugüne kadar (1963) 
  • Hazret-i Peygambere Şiirler Antolojisi -Naatler Gül­destesi (1966). 

Çeviri: 

  • Mesnevi (Mevlâna Celâleddin Rûmî’den, Kendi Vezni ile Man­zum Mesnevi Çevirisi) (c. 1, 1972). 

ESER ÖRNEKLERİ

Eylül Ezgisi 

Ak nergis açtıran bayır al gül de açtırır 
Göz görmedik çiçekleri eylülde açtırır 

Dal dal eğildi secdeye salkımsöğüt bugün 
Yalvarmak üzre Tanrı’ya seccade açtırır 

Mor salkım asmadan koku, tad, renk, ışık sağar 
Eylül gelince güz yeni bir belde açtırır. 

Nar mayhoş, ayva ekşi, ceviz ham, üzüm buruk 
Yaz sahnesinde güz yeni bir perde açtırır 

Şair hem öz katar yeniden gündelik söze 
Hem sağlı sollu düş yolu bir cadde açtırır 

Varsın dirensin uykusu bol, paslı sürgüler 
Bir el kapatsa gitse öbür el de açtırır. 

İlk Yaz Coşkunluğu 

Koku, ses, renk, ışık örmüş yine gergin ağını 
Ak çiçekler taşırır bahçelerin bardağını 

Kuşların türküsü damlar derenin şarkısına 
Sallar akşam yeli al goncaların kundağını 

Mutluluk ülkesidir baksa gözüm her nereye 
Yaşıyor şimdi gözüm görmenin altun çağını 

Gebedir çağlası yakutuna olgun yemişin 
İçti bağ bahçe bayır kırmızı renk ırmağını 

Ova seslendi çiçek ordusu dağ dağ yürüdü 
Tarlalar dikti gelinciklerin al bayrağını 

Bu kısır çağda duyar mıydı bu tür şi’ri kulak 
Kalemim bulmasa şi’rin kurumaz kaynağını. 

KAYNAKÇA: V. B. Kurdoğlu, Şair Tabibler, İst., 1967, s. 569-572; Necatigil, İsimler, 183-184; “Hacıtahiroğlu, Abdullah Öztemiz”, TDEA, IV, 1; Eğitim Bilim Dergisi, S. 7 (Nisan 1999). 

Paylaş