HAYATI

Şair ve yazar. 1871’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1951’de İstanbul’da yaşama veda etti. Davavekili Osman Nuri Bey’in oğludur.

Abdülgani Seniy Yurtman, Rüştiye öğrenimini ağabeyinin memur olarak bulunduğu Akka’da yaptı. Sonraki yıllarda çeşitli memurluklarda bulundu. 1890’da İstanbul’a döndü ve Mülkiye Mektebi’nin idadi ve 1898’de yüksek kısmından mezun oldu. Maarif Nezareti’nde çalıştı. Selanik maiyet memurluğu, Gevgili ve Karaferye kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1908’de Selanik Hukuk Mektebi’nde müdür vekilliği yaptı; devletler hukuku ve idare hukuk derslerini okuttu. Bir süre sonra Yemen vilayeti mektupçuluğuna atandı. Bu görevini Adana ve Beyrut mektupçuluğu görevleri izledi. Beyrut’ta vali vekilliği ve belediye başkan vekilliği görevinde bulundu. 1916’da Lazkiye mutasarrıfı oldu. Son olarak Hariciye’de çalıştı. 1935’te yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1940’ta başladığı Polis Okulu Arapça hocalığı görevini 1947’de bıraktı.

Abdülgani Seniy Yurtman, çeşitli konularda kaleme aldığı yazılarını Hazine-i Fünun, Mecmua-i Ebüzziya, Mizan ve İleri gibi pek çok dergi ve gazetede yayımladı. Şiirlerini ise kitaplaştırmadı.

ESERLERİ

OYUN:

  • Akıbet-i Tevekkül (1313 / 1895)

GEZİ:

  • Yemen Yolunda (1325/1909)
  • Yemen Yolunda (Yemen’den Avdet, 1330 / 1914)

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • Aksiyyat (1307 / 1889)
  • Eshab-ı Tabakat-ı Seba (1311 / 1893)
  • Edebiyat (1312 / 1894)
  • Hikemiyat-ı İslâmiye ve Şarkiye (1316 / 1898)
  • Beyrut Bombardımanı (1916)

ÇEVİRİ:

  • Tarih-i Medeniyet (C. Seignobos’dan, 1328 / 1912)
  • Maarif Divanından Seçmeler (1942)

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Hakkı Tarık Us / Elli Yıl Mecmuası (tsz, s.62-63), “Ağralı, Sedat” (Büyük Larousse, 1986), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2. bas. 2003)

 

Paylaş