10 Kasım 1932’de Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1994’te hayatını kaybetti. Zekiye Hanım ile Mustafa Eminzade’nin oğludur. İlköğrenimini Darende ve Osmaniye’de yaptı. Adana Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1959 yılında mezun oldu. Bitlis ve Osmaniye’nin çeşitli okullarında edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. Profesörlüğe kadar yükseldiği bu üniversiteden 1983 yılında ayrıldı. 1985’ten itibaren Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekan olarak görev aldı.

Ürünlerini 1954’ten itibaren Türk Dili, Varlık, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Hisar, Töre, Devlet, Türk Edebiyatı gibi dergiler ile Hergün, Orta Doğu, Tercüman gibi gazetelerde yayımladı.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA: Lehçetü’l-Hakâyık-Seyyâreler (1962, Ali Beyin mizahi sözlüğünün yeniden neşri), Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri (1968, Nizamî’den çeviri), Türk Dilinde Edatlar (1972), Milliyetçi Eğitim Sistemi (1972), Türkçe’nin Karanlık Günleri (1972), Fuzûlî (1972), Milliyetçilik-Ülkücülük-Aydınlar (1975), Türkiye’nin Çıkmazları (1975), Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller (1984), Karahanlı Türkçesi Grameri (1996), Harezm Türkçesi ve Grameri (1996), Millet ve Aydınlar (2004), Edebiyat Tahlilleri (2004).

HİKÂYE: Yeni Bir Dünya (1976).

Paylaş