HAYATI

1906 yılında Bursa’da dünyaya geldi. 28 Mart 1984 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Nafia Nezareti müfettişi Halil Hulusi Bey’in kızıdır. Tarihçi Kamil Su’nun eşidir. Çapa Kız Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Burhaniye, Edremit ve Balıkesir’de ilkokul öğretmeni olarak görev yaptı. 1936 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü tamamladıktan sonra orta öğretim Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Öğretmenlik mesleğini Balıkesir ve Ankara’da sürdürdü. 1954 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Mükerrem Kamil Su, Ankara’da Yenigün, Zafer, Tasvir gazetelerinde fıkra yazarlığı ve Ankara Radyosu’nda Çocuk Saati programının şefliğini yaptı.

Konularını çoğunlukla, milli-ahlaki kaygıları da içeren aşk ve ihtiras duygularından alan romanlarının bir çoğunu dönemin gazete ve dergilerinden olan  Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus, Son Posta, Yarım Ay, Resimli Ay, Ana, Hayat gibi yayın organlarında tefrika etti. Popüler kadın romancılar arasında sanatın yanında “faydayı” da göz önünde bulundurması yönüyle farklı bir çizgiye sahip olan Mükerrem Kamil Su’nun romancılığını N. S. Banarlı “Bu değerli kadın romancımızın fikri hayatındaki süratli gelişmelerdir ki onun yeni eserlerine daha sağlam bir tefekkür ve müşahede mahsulü olabilmek değeri ilave etmektedir. Mükerrem Kamil’in son romanlarındaki insan ve cemiyet muammasının bilgili ve düşündürücü tahlil ve hadiseleriyle, insan ruhunun çeşitli sarsıntıları ile değerlendirilmiş sahifeler, bu hakikatin kuvvetli delilleridir.”

Mükerrem Kamil Su’nun eserlerinden “Ateşten Damla” 1960 yılında yönetmen Memduh Ün tarafından filme alınmıştır.

ESERLERİ

ROMAN: Sevgim ve Istırabım (1934), Bu Kalb Duracak (1935), Dinmez Ağrı (1937), Sus Uyanmasın (1939), Istıranca Eteklerinde (1939), Çırpınan Sular (1941), Ateşten Damla (1942), Dinmez Ağrı (1943), Sızı (1943), Uyuyan Hatıralar (1944), Uzaklaşan Yol (1944), Kaybolan Ses (1945), Büyük Rüzgâr (1945), İnandığım Allah (1946), İhtiras (1948), Gençliğimin Rüzgârı (1955), Bir Avuç Hatıra (1959), Özlediğim Kadın (1959), Aynadaki Kız (1962), Ayrı Dünyalar (1964), Ben ve O (1970), Günah Yolu (1973).

HİKÂYE: Bir Avuç Kül (1944), Gizlenen Acılar (1944).

ÇOCUK EDEBİYATI: Mutluluk (1972), Olaylar Gemisi (1973), Vatan Toprağı (1975), Masal Dünyası (1976), Kara Kız (1977), Ata’nın Romanı (1977).

DİĞER ESERLERİ: Malazgirt Zaferi (1971), Zafer Kazandıran Mızrak (1971), Tarihte Türk Kadını (1971), Kurtuluş Savaşı Başlarken (1973), Millet Malı (1975), Atatürk Bizimle (1979), En Büyük Türk’ten Bize (yazılar, 1981), Vatan Toprağı (çocuk kitabı, 1989).

Ayrıca, ilk ve ortaokullar için yazdığı ders kitapları da bulunmaktadır.

Paylaş