1924 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1978’de hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Haydarpaşa Lisesinden öğretmenlik ve Isparta Lisesinde müdürlük yaptı. Daha sonra MEB Özel Kalem Müdürlüğü, Bakanlık Müfettişliği, Almanya Kültür Ataşeliği ve Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

ESERLERİ:

OYUN: Beyaz Kanat (2 perdelik temsil, 1954).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Şair Osmanlı Pa dişahları (1942), Nef’i ve Sihâm-ı Kaza’sı (1943), Fatih Divanı (1946), Türkiye Cumhuriyetinin Taraf ve Dahil Oldu ğu Kültür Anlaşmaları (M. Sıtkı Bilmen imzasıyla, 1966), Yabancı Memleketlerde Türk İşçi Çocuk larının Eğitimleri Meselesi (3 rapor, 1970, 1971), Amerika Birleşik Devletle rinde Resmî ve Özel Yüksek Öğretim Kurumlarının Değerlendirilişi, The Turkish Lycee its Stable Characteristic and Curriculum, Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimleri Problemi.

Paylaş