1934 yılında Ahvari/Artvin’de dünyaya geldi. 1953 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara’da maiyet müdürlüğü, Şereflikoçhisar’da kaymakamlık yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Türk Tarihi Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı bölümde bir süre uzman olarak çalıştı. 1983’ten sonra Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 1985’ten itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak iktisat tarihi, tarih, metodoloji dersleri verdi. Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tarih ve arşivcilik dersleri verdi.

Çeşitli ansiklopedilere maddeler yazdı, sempozyumlarda bildiriler sundu. Makaleleri Türklük Araştırmaları Dergisi’nde yayımlandı.

Mehmet Genç, 2000 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi” adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü’nü aldı.

Paylaş