1869’da Şumnu/Bulgaristan’da dünyaya geldi. 1945 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. İlk ve orta öğrenimini Sıbyan okulu, medrese ve 1885’te açılan rüştiye okulunda tamamladı. Öğretmenlik, katiplik ve imamlık görevlerinde bulundu. Jön Türkler ile ilişki kurdu. Türk Öğretmenler Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Türk okullarına İstanbul’da kitap getirmek yasaklanınca dokuz ders kitabı hazırladı. Öğretmenlik hakkı elinden alınınca o sırada Almanya’da eğitim gören oğlunun yanına giderek orada birkaç yıl kaldı. Yeniden Bulgaristan’a dönmesine Bulgar makamlarını izin vermeyince Türkiye’ye göç etti.

Yazıları İstanbul dergilerinden Servet-i Fünun, Maarif, Mektep ile 1921 yılında çocuklar için çıkardığı Bulgaristan Türklerinin ilk çocuk dergisi olan Yoldaş’ta yayımlandı.

ESERLERİ

Cönk, Çeki Düzen, Hesap, Malumat-ı Vataniye

Paylaş