1759’da Akka’da dünyaya geldi. 1810’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Akka’da I. Abdülhamit’e isyan etmesi üzerinde öldürülen büyükbabası Tahir Ömer’in intikamını almak için başkaldıran babasının öldürülmesi üzerinde saraya getirildi ve Enderun’a verildi. Dokuz yıl sonra aşk maceraları sebebiyle Enderun’dan çıkarılınca on iki yıl kadar hayatı sefalet içinde geçti. III. Selim’e sunduğu kasideler sebebiyle affedilip Rodos vakıflarına memur olarak gönderildi.

Haceganlık rütbesi verilen ve Halep ile Erzurum’a çeşitli yüksek dereceli memurlukta bulunan Enderunlu Fazıl, İstanbul’da iken yazdığı hicivleri sebebiyle 1799 senesinde Rodos’a sürüldü. Rodos’ta hastalanıp görme yetisini kaybedince yeniden İstanbul’a dönmesine izin verildi.

Nedim etkisindeki gazelleri, dönemin İstanbul’undan kesitler veren ve özellikle kadınlar üzerine yazdığı mesneviler ile tanınmıştır.

ESERLERİ

Divan (1842), Defter-i Aşk (murabbalar), Hubânnâme (güzeller kitabı, mesnevi), Zenannâme (kadınlar kitabı, mesnevi), Çenginame (mesnevi). Divan’ı dışındaki eserleri 1870’te basılmıştır.

 

 

 

Paylaş