Abdal Musa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl erenlerinden ve Bektaşi şairlerinden. “Bektaşi rivayetine göre Hacı Bektaş’ın amcası Haydar Ata’nın oğlu Hasan Gazi’nin oğludur” (A. Gölpınarlı). Aşık Paşazade tarihinde, Bursa’nın fethine katıldığı belirtilen Abdal Musa’nın Elmalı’da yaşamış olduğu...

Mehmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Yapıtından yaşamının istediği gibi geçmediğini ve bir ara Mısır’a gittiği öğreniliyor. Aşkname adlı mesnevisini 1398’de bitirmiş ve dönemin Germiyan hükümdarı olan Süleyman Şah’a sunmuştur....

Yusuf-ı Meddah Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine bir bilgi yok. Adı, Şeyhoğlu’nun Kenazü’l Kübera’snda geçmektedir. Yapıtlarından gençliğini Azerbaycan yöresinde geçirdiği, Konya’da bulunduğu ve Mevlevi olduğu çıkarılmaktadır. Yusuf-ı mahlasını da kullanmış, meddah...

Hoca Mesud Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl şairlerinden. Asıl adı Mes’ud bin Ahmed olan şairin hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Tezkirelerde de adından bahsedilmeyen bu şair hakkında sahip olduğumuz kısıtlı bilgiyi de ancak eserlerinden elde ediyoruz. Bu eserlerde Hoca Mesud’un...

Ahmet Fakih Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine sahip olduğumuz bilgiler kimi menakıblara dayanmaktadır (Mankıbü’l Arifin, Saltukname). Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled’in öğrencisi olduğunu ve fıkıh öğrendiğini biliyoruz. Bir ara dağlara çekilip Bahaeddin Veled...

Sultan Veled Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1226’da bugün Karaman denilen Larende’de dünyaya geldi. 1312’de Konya’da yaşama veda etti. Babası Mevlana’nın yanında toprağa verildi. Asıl adı Bahaeddin Muhammed. Mevlana’nın büyük oğludur. İlköğrenimini babasından aldı. Küçük kardeşi Alaeddin ile...
Paylaş