Agehi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tarihçi. Vardar Yenicesi’nde dünyaya geldi. 1577’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Mansur Çelebi. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Medrese öğrenimi yaptıktan sonra genç yaşta Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın yanında donanmada bulundu....

Celili Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. İran asıllı şair Hamidi’nin oğludur. Öğrenimini Bursa’da yapan Celili, bir ara İstanbul’da bulundu. Çağdaşı olan Ahi Benli ile dost olduğu gibi, aralarında bir rekabet olduğu da söylenir. Yaşamının sonuna doğru akli dengesini yitirmiş,...

Şükrü Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Şükri-i Bitlisi adı ile tanınır. Kürt beylerindendir. Gençliğinde Herat ve Gilan’ı dolaşmış, “hemen her fende” öğrenimi tamamladıktan sonra Dulkadırlı Şehsüvaroğlu Ali Bey’e bağlanmıştır. Yavuz...

Suzi Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Priznen’de dünyaya geldiği bilinen Suzi Çelebi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1525’te Priznen’de vefat etmiş ve kendisi tarafından yaptırılan mescidin bahçesine gömülmüştür. Medrese öğreniminden sonra kadılık görevlerinde bulundu....

Güvahi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Geyve’de doğduğu bilinen Güvahi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1526-27’den sonra ölmüş olduğu sanılmaktadır. Yavuz Sultan Selim dönemi şairlerindendir. Sipahi olduğu, ordu ile Çaldıran seferine çıktığı bilinmektedir. Sonradan...

Muhiddin Dolu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Şeyh Mehmet Dede Sultan. Ataları Türkistan’dan gelerek Eğridir’e yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Yaşamı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Eğridir ve çevresinde büyük bir şöhret kazanan şair, şiirlerinde Muhiddin ve Dolu mahlaslarını kullanır....
Paylaş