Kıvami Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Kadi-i Bağdadi. Ölüm yılı bazı kaynaklara göre 1512, bazı kaynaklara göre ise 1516. Şirazlı olduğu ve inançlarından ötürü göç etmek zorunda kalıp Bağdat’a yerleştiği, burada kadılık yaptığı biliniyor. Ama Şiilik mezhebinin yayılması üzerine...
Süleyman Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Süleyman Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Doğum tarihiyle ilgili bilgi olmayan Süleyman Çelebi, 1422’de Bursa’da yaşama veda etti ve Bursa’da Çekirge yolu üzerinde toprağa verildi. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı. Orhan Gazi döneminin ileri gelen bilginlerinden Şeyh Mahmut’un torunu olduğu...

Abdülvasi Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine bir bilgi yok. Elimizdeki Halilname adlı yapıtından öğrenildiğine göre şair Ahmedi’nin çağdaşıdır. Yapıtını 1415’te Çelebi Sultan Mehmet döneminde kaleme aldı ve ve dönemin vezirlerinden olan Beyazıt Paşa...

Ahmedi Dai Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl bilgin ve şairlerinden. Yaşamı üzerine kesin bilgi yok. Latifi, “Vilayet-i Germiyandan ve Mir Süleyman şairlerindendir” diyor. Buna benzer kayıtlardan öğrendiğimize göre, Ahmedi Dai önce Germiyanoğullarından, sonra da I. Beyazıt’ın (Yıldırım)...

Said Emre Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. ve XIV. yüzyıl şairlerinden. Yunus Emre’nin yolunda yürüyenlerin en eskilerinden sayılan Said Emre’nin yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Şiirlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’ye derviş olduğu, daha sonra onun halifelerinden Koluaçık Hacım Sultan’a...
Paylaş