Azmi Baba Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Bektaşi şairlerinden. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgimiz yok. XVI. yüzyılın son yarısında yaşadığı sanılıyor. Rıza Tevfik Azmi’nin, tavır ve eda itibari ile daha çok Ömer Hayyam çağrıştığını belirtir. Yine Rıza Tevfik’e göre, onun adı geçen “nefis...

Muhyi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar ve şair. Edirne’de doğduğu biline Muhyi’nin doğum tarihi ile ilgili bilgi yok. 1605’te Mısır’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet Muhyiddin’dir. Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa’nın kardeşidir. İlmiye mesleğine girdi ve 1573’te Edirne kadısı oldu. Mısır’da...

Ahdi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tezkire yazarı. Asıl adı Ahmet Çelebi. Bağdat’ta doğduğu bilinen Ahdi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1593’te hayatını kaybetti. Kendisi de şair olan Şemsî-i Bağdâdî’nin oğludur. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Kanuni Sultan Süleyman...

Gazi Giray Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1534’te Kırım’da dünyaya geldi. 1607’de Akmecit’te hayatını kaybetti. Babası Devlet Giray’dır. Osmanlı-İran savaşlarında gösterdikleri faydalardan ötürü Osmanlı sarayını gözüne girdi. Ama 1581’de bir keşif hareketi sırasında İranlılar tarafından tutsak...

Agehi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tarihçi. Vardar Yenicesi’nde dünyaya geldi. 1577’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Mansur Çelebi. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Medrese öğrenimi yaptıktan sonra genç yaşta Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın yanında donanmada bulundu....

Celili Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. İran asıllı şair Hamidi’nin oğludur. Öğrenimini Bursa’da yapan Celili, bir ara İstanbul’da bulundu. Çağdaşı olan Ahi Benli ile dost olduğu gibi, aralarında bir rekabet olduğu da söylenir. Yaşamının sonuna doğru akli dengesini yitirmiş,...
Paylaş