Şeyh Nasuhi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1648 ya da 1953’te’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1718’de İstanbul’da yaşama veda etti. Sipahi tayfasından Seyyit Nasuh Bey’in oğludur. Doğum yılı konusunda iki tarih ileri sürülür. Karabaş adı ile anıla Alaüddin Aliyyü’l Atval’ın halifesidir. Halvetliğin...

Şemseddin Sivasi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1520’de Zile’de dünyaya geldi. 1597’de Sivas’ta yaşama veda etti. Gerçek adı Ebu’s Sena Şemsüddin Ahmed’dir. Babası halveti şeyhlerinden olan Mehmet Efendi’dir. Henüz yedi yaşındayken babası ile birlikte Amasya’ya gitti. Burada Amasyalı Muslihittin’e...

Rahmi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve tarih yazarı. Mustafa Rahmî Efendi, şâir ve vakanüvis olup Kırım Bahçesaraylıdır. Kırımî Rahmî Efendi adıyla bilinir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmayan Rahmi Efendi’nin Kırım’da bulunan Behçesaray’da dünyaya geldiği bilinmektedir. 1752’de...

Rabguzi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. Yüzyıl yazarlarından. Asıl adı, Burhânüddînoğlu Nâsırüddîn’dir. “Ribati Oğuz” kasabasında dünyaya gelmiş, bu nedenle de Rabguzi sanını almıştır. Hayatı hakkında pek bilgimiz bulunmayan Rabguzi’yi ancak eserinden tanıyoruz. Bu eserin adı...

Kemalpaşazade Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin, tarihçi ve şair. 1468’de Tokat’ta dünyaya geldi. 1533’te İstanbul’da yaşama veda etti. Edirnekapı dışında Mahmut Çelebi zaviyesine gömüldü. Asıl adı Ahmet Şemsettin Efendi olan Kemalpaşazade, İbn-i Kemal adı ile de bilindi. Fatih Sultan Mehmet döneminin...
Paylaş