Benli Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Halk ozanı, aşık. Benli Ali hakkında bildiklerimiz azdır. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi bulunmayan âşığın mahlası Benli Ali’dir. Fransızların 1664’te Cezayir’e yapmış oldukları baskın şiirlerinden yaşadığı devri tespit edilebilmiştir. Sun’i’ni de...

Bursalı Aşık Halil Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Bursa’da dünyaya geldiği bilinen Aşık Halil’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1636’da Bursa’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Beliğ’in, tezkiresinde “1046 tarih-i hududunda dünyasın değişip; “Her geçtikçe yavrum dua eyle...

Aşık Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl saz şairi. IV. Murat’ın öldürtülmesi üzerine yazdığı bir ağıtla ve ordu şairi olarak bulunduğu Girit Savaşı ile ilgili şiirleriyle tanındı. Yaşamı üzerine başka bilgi yok. Savaş şiirleri yanı sıra aşk şiirleri de yazmış olan Aşık’ın kendine özgü...

Kul Budala Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Türkmen olduğu ve Bektaşiliğe bağlandığı biliniyor. Naci Kum, bir cönkte bulduğu Budala mahlaslı şiirlere dayanarak Kırıkkale’nin Hasan Dede köyünde ve II. Selim dönemlerinde yaşadığını öne sürmüştür. XVII....

Zakiri Hasan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl tekke şairlerinden. Foça’da dünyaya geldiği bilinen Zakiri Hasan’ın doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1622’de İstanbul’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Hasan olan şair, şiirlerinde Zakiri mahlasını kullanmıştır....

Kul Himmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Bektaşi şairlerinden. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Kendi adını taşıyan türbesi Tokat’ın Almut ilçesine bağlı Varzıl (Görümlü) köyündedir. Bu sebeple Tokat’ta vefat ettiği bilinmektedir. Şiirlerinde, Şah Tahmasb (ölm.1576) döneminde yazılan...
Paylaş