Güvenç Abdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bektaşi şairi. Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesi’nde adı geçen Güvenç Abdal’ın hangi yüzyılda yaşamış olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. XVI. yüzyılda yaşayan Sersem Abdal bir şiirinde ondan şöyle söz eder: “Genç Abdal ile Hacı Bektaş geldiler...

Aşık Garip Kimdir? Hayatı ve Aşık Garip Hikayesi

HAYATI On altıncı yüzyıl saz şairlerinden. Hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Adı çevresinde oluşan halk kahramanı olarak var sayılmaktadır. Aşık Garip öyküsüne göre Tebrizli Hoca Ahmet adlı bir tüccarın oğludur. Adı Resül’dür. Babası ölünce kendisine kalan mirası...

Gedai (Beşiktaşlı) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1887’de İstanbul’da yaşama veda etti. Gençlik yıllarında bir aşk yüzünden memleketinden ayrılıp İstanbul’a geldi. Beşiktaş’a yerleşti. Bu sebeple Beşiktaşlı Gedai olarak bilinmektedir. Tokatlı diye anılır....

Derviş Halil Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl saz şairi. Yaşamı hakkında bilgilere şiirlerinden ulaşılmaktadır. Bir süre Mısır’da yaşadı. Derviş Halil’in bir yeniçeri olduğu, bir dörtlüğünden Mısır’daki Bektaşi tekkesine gidip geldiği anlaşılmaktadır. Hikmet İlaydın, kendisindeki bir dergide...

Dedemoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On yedinci yüzyılın ortalarından on sekizinci yüzyıl başlarına kadar Anadolu’da yaşamış bir halk ozanıdır. Yaşamı üzerine fazla bilgi yok. Şiirlerinden alevi mezhebine mensup olduğu ve Orta Anadolu’da yaşadığı bilinmektedir. Cahit Öztelli, yine şiirlerine...

Bayburtlu Celali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Halk ozanı ve saz şairi. 1850’de Bayburt, Tahsini’de dünyaya geldi. 1915’te Tahsini’de yaşama veda etti. Asıl adı Ahmet. Babasını çok erken bir yaşta kaybettiği için yoksul bir yaşam sürdü. Medrese öğreniminden sonra köyünde döndü ve rençberlik yaparak yaşamını...
Paylaş