Dedemoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On yedinci yüzyılın ortalarından on sekizinci yüzyıl başlarına kadar Anadolu’da yaşamış bir halk ozanıdır. Yaşamı üzerine fazla bilgi yok. Şiirlerinden alevi mezhebine mensup olduğu ve Orta Anadolu’da yaşadığı bilinmektedir. Cahit Öztelli, yine şiirlerine...

Bayburtlu Celali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Halk ozanı ve saz şairi. 1850’de Bayburt, Tahsini’de dünyaya geldi. 1915’te Tahsini’de yaşama veda etti. Asıl adı Ahmet. Babasını çok erken bir yaşta kaybettiği için yoksul bir yaşam sürdü. Medrese öğreniminden sonra köyünde döndü ve rençberlik yaparak yaşamını...
Aşık Şenlik Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Aşık Şenlik Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Erzurum’un Çıldır ilçesine bağlı Suhara (Yakınsu/Şenlikköy) beldesinde dünyaya gelen Aşık Şenlik’in doğum ve ölüm tarihleri hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Fahrettin Kırzıoğlu’na göre 1853’te doğmuş ve 1913’te yaşama veda etmiştir. Aşık...

Ali İzzet Özkan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yirminci yüzyıl halk şairi. 1902’de Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Höyük köyünde dünyaya geldi. 10 Ekim 1981’de doğduğu köyde yaşama veda etti. Höyük Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aşık Ali İzzet olarak anıldı. Ali İzzet, çok erken yaşlarda saz çalmaya...

Ruhsati Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. Yüzyıl saz şairi ve halk ozanı. 1856 yılında Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaşı köyünde dünyaya geldi. 1899’da Deliktaşı’nda yaşama veda etti. Asıl adı Mustafa’dır. Bazı deyişlerini önce İcadi, daha sonra Cehdi mahlaları ile...
Aşık Ömer Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Aşık Ömer Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. Yüzyıl halk şairlerinden. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Aşık Ömer’in ölüm yılı ise 1707şu beyti ile kesinlik kazanmıştır: “İşidüp ben de vefatın ana dedim tarih Ola Aşık Ömer’in cilvegehi adn-i Celli” Bir şiirindeki, “Vatan-ı millet aslimiz Aydın...
Paylaş