Ruhsati Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. Yüzyıl saz şairi ve halk ozanı. 1856 yılında Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaşı köyünde dünyaya geldi. 1899’da Deliktaşı’nda yaşama veda etti. Asıl adı Mustafa’dır. Bazı deyişlerini önce İcadi, daha sonra Cehdi mahlaları ile...

Aşık Ömer Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. Yüzyıl halk şairlerinden. Doğduğu yıl tam olarak bilinmeyen Aşık Ömer, 1651’de yazıldığı saptanan (Prof. Pertev N. Boratav) bir şiirindeki “Vatanı aslimiz Aydın ilidir” mısrasına dayanarak Aydın’da doğduğu ileri sürülmektedir. 1707...

Yusuf Has Hacib Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yaşadığı dönemin en önemli bilginlerinden biri olarak kabul edilen Yusuf Has Hacib, on birinci yüzyılda (1019 yılı olduğu tahmin edilmektedir) Balasagun şehrinde doğmuş ve Karahanlılar ülkesinde yaşamıştır. İyi bir öğrenim gören Yusuf, yaşadığı dönemin...

Aşık Feryadi Çağıran Kimdir? Hayatı ve Eserleri

12 Ekim 1914’te Baharözü Köyü/Ulaş/Sivas’ta dünyaya geldi. 11 Ekim 1987’de Sivas’ta hayatını kaybetti. Asıl adı Mustafa Çağıran’dır. Doğumundan bir ay önce babasını kaybetmesinin ardından henüz beş yaşındayken annesini kaybetmesiyle yoksulluk içinde büyüdü. Dört kez...

Dilhuni Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1918 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Asıl adı Hüseyin Bilgin’dir. İlkokul mezunu olan Dilhuni, memur olarak çalıştı ve emekli oldu. Saz çalmayı ustası Hasan Erdoğan’da öğrenmiştir. Şiirleri çeşitli mahalli gazetelerde görülmüştür. “Manevi Hikmet” adlı bir şiir kitabı...
Yunus Emre: Hayatı, Yunus Emre Destanı

Yunus Emre: Hayatı, Yunus Emre Destanı

YUNUS EMRE’NİN HAYATI  Hayatı efsaneler ile örülü Yunus Emre hakkında bildiklerimiz, din alimlerinin hayat ve kerametlerini anlatan, Yunus’dan çok sonra yazılmış menkıbe-namelerde bulunan sınırlı bilgilerle şiirlerinden çıkarılan sonuçların ötesine ne...
Paylaş