Sümmani Kimdir? Hayatı ve Şiirleri

HAYATI Saz şairi. 1860’da Erzurum’un Narman kazasına bağlı İd nahiyesi, Samikale köyünde dünyaya geldi. 1915’te doğduğu köyde yaşama veda etti ve burada toprağa verildi. Asıl adı Hüseyin olan Sümman, Hasan Ağa adlı bir köylünün oğludur. Yaşamını çobanlık yaparak...

Seyrani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Asıl adı Mehmet. 1807’de Kayseri, Everek’te  (bugün Develi) dünyaya geldi. 1866’da Everek’te yaşama veda etti. Burada toprağa verildi. Everek kasabasında bir mahalle imamı olan Cafer Efendi’nin oğludur. İki yıl kadar medrese öğrenimi gördüğü bilinen...

Kuloğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi ve halk ozanı. Asıl adı Mustafa, Süleyman adını da kullanmıştır. Safranbolu’da dünyaya gelen Kuloğlu’nun doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1640’tan sonra kırklı yaşlarındayken yaşama veda ettiği ileri sürülür. Silahtar Tarihi’nde...

Kul Mehmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Saz şairi. Doğduğu tarih ve yer hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1605’te Aydın’da yaşama veda etti. Tam adı Üveys Paşazade Mehmet Paşa’dır. Kul Mehmet, Aydın bölgesindeki Güzelhisar kasabasında yetişti. Mısır beylerbeyliği yapan Üveys Paşa’nın oğludur. Maliye...

Katibi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XII. Yüzyıl saz şairlerinden. Evliye Çelebi’nin, IV. Murat’ın yaşadığı dönemin saz şairlerinin adlarını sıralarken Çelebi Katibi adı ile andığı şairin hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Şiirlerinden anlaşıldığına göre bir ordu şairidir. Öyle ki şu...

Güvenç Abdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bektaşi şairi. Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesi’nde adı geçen Güvenç Abdal’ın hangi yüzyılda yaşamış olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. XVI. yüzyılda yaşayan Sersem Abdal bir şiirinde ondan şöyle söz eder: “Genç Abdal ile Hacı Bektaş geldiler...
Paylaş