Yusuf Has Hacib Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yaşadığı dönemin en önemli bilginlerinden biri olarak kabul edilen Yusuf Has Hacib, on birinci yüzyılda (1019 yılı olduğu tahmin edilmektedir) Balasagun şehrinde doğmuş ve Karahanlılar ülkesinde yaşamıştır. İyi bir öğrenim gören Yusuf, yaşadığı dönemin...

Gafilî Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1934 yılında Maksutlu Köyü/Şarkışla/Sivas’ta dünyaya geldi. Asıl ismi Hacı Ozan olan Gafili, ilkokulu köyünde bitirdi. 1954’te ailesi ile birlikte Sivas’a göç ederek bu şehre yerleşti. 1980 yılında emekli olana kadar Sivas’ta Demiryolu Cer Atölyesi ve Çimento...

Aşık Feryadi Çağıran Kimdir? Hayatı ve Eserleri

12 Ekim 1914’te Baharözü Köyü/Ulaş/Sivas’ta dünyaya geldi. 11 Ekim 1987’de Sivas’ta hayatını kaybetti. Asıl adı Mustafa Çağıran’dır. Doğumundan bir ay önce babasını kaybetmesinin ardından henüz beş yaşındayken annesini kaybetmesiyle yoksulluk içinde büyüdü. Dört kez...
Mahmut Erdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Mahmut Erdal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1938 yılında Divriği/Sivas’ta dünyaya geldi. İlkokulu Divriği’de bitirdi. Erkan yaşlarda saz çalmaya ve deyişler söylemeye başladı. Divriği demir madenlerinde sıhhi tesisatçı olarak çalıştı. 1965 yılında Ankara Radyosu’na girdi. Sonraları yurt içi ve yurt dışında pek...

Dilhuni Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1918 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Asıl adı Hüseyin Bilgin’dir. İlkokul mezunu olan Dilhuni, memur olarak çalıştı ve emekli oldu. Saz çalmayı ustası Hasan Erdoğan’da öğrenmiştir. Şiirleri çeşitli mahalli gazetelerde görülmüştür. “Manevi Hikmet” adlı bir şiir kitabı...
Yunus Emre: Hayatı, Yunus Emre Destanı

Yunus Emre: Hayatı, Yunus Emre Destanı

YUNUS EMRE’NİN HAYATI  Hayatı efsaneler ile örülü Yunus Emre hakkında bildiklerimiz, din alimlerinin hayat ve kerametlerini anlatan, Yunus’dan çok sonra yazılmış menkıbe-namelerde bulunan sınırlı bilgilerle şiirlerinden çıkarılan sonuçların ötesine ne...
Paylaş