Ahmed Cavid Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Ahmed Cavid Bey’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1803’te İstanbul’da vefat etmiş ve Beşiktaş’ta Yahya Efendi Tekkesi’ne gömülmüştür. Tımarlı Sipahi Süvari Alaybeylerinden olan Mustafa Bey’in oğludur....

Kani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl yazar ve şairlerinden. Tam adı Ebubekir Kani Efendi. 1712’de Tokat’ta dünyaya geldi. 1791’de İstanbul’da yaşama veda etti. Mezarı Eyüp’tür. Gençliği üzerine herhangi bir bilgimiz yok. Mevlevi olduğu, kırk yaşına Tokat mevlevihanesinde bulunduğu...

Azizzade Ramiz Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve şair. 1717’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1786’da İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Hüseyin’dir. Babası Rumeli kadılarından Aziz-zâde Mustafa Mustafa Naîm Efendi (ö. 1737) olduğundan Aziz-zâde Hüseyin Râmiz Efendi olarak tanındı. Önce...

Ahmed Resmi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. 1700’de Girit’de dünyaya geldi. 1783’te İstanbul’da vefat etti. Mezarı Üsküdar’da Selimiye semtindedir. Asıl adı Ahmet’tir. İbrahim adında bir adamın oğludur. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan Resmi Ahmet Efendi, 1738’de Tavukçu lakabı ile tanınan...

Şemdanizade Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarih yazarı. Fıncıklı’da dünyaya gelen yazarın doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1779’da İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp’te gömülmüştür. Hayatı ile ilgili bildiklerimiz sınırlıdır. Tam adı Şamdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi’dir. Tokat...
Paylaş