Koçi Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. Yüzyıl yazarlarından. Göriceli Koçi Bey olarak da bilinir. Asıl adının Mustafa olduğunu sanılıyor. Bir Arnavut devşirmesinin oğlu olduğu ileri sürülen Koçi Bey’in hangi tarihte saraya alındığı ve nasıl yetiştiği hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmuyor....

Lamii Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin ve şair. Asıl adı Mahmut’tur. 1472’de Bursa’da dünyaya geldi. 1532’de Bursa’da yaşama veda etti. Mezarı dedesi Ali Paşa tarafından yaptırılan camilerden birindedir. Babası II. Bayezid’in hazine defterdarı Osman Çelebi, dedesi Yeşiltürbe’nin nakışlarını...

Celalzade Mustafa Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Osmanlı Devleti döneminde yaşamış olan Türk devlet adamı, tarihçi, bilgin ve yazar. Tosya’da dünyaya gelen Celalzade Mustafa Çelebi’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 1567’de İstanbul’da yaşama veda etti. Eyüp’te kendisi tarafından...

Kadızade-i Rumi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair, matematik bilgini ve astronom. Musa Paşa ve Mehmet Selahattin olarak da bilinir. 1337’de Bursa’da dünyaya geldi. 1413’te Semerkant’ta yaşama veda etti. Mezarı Semerkant’tadır. Koca Kadı adı ile ünlenen Bursa kadısı Sultanönülü Mahmut Efendi’nin torunudur....
Paylaş