Ebüzziya Tevfik Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ebüzziya Tevfik Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. 1843’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1913’te İstanbul’da yaşama veda etti. Konya Koçhisar’dan Kamil Efendi’nin oğludur. Düzgün bir öğrenim görmedi. Maliye mektubi kaleminde görevliyken tanıştığı Namık Kemal ve Şinasi çevresinde yetişti. Yeni Osmanlılar...

Menemenlizade Tahir Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 1863’te Adana’da dünyaya geldi. 1903’te İstanbul’da yaşama veda etti. Sadaret Telgraf Kalesi müdürlerinden Haşim Bey’in oğludur. İlk ve orta eğitimini küçük yaşta getirildiği İstanbul’da yaptı. 1883’te Mülkiye’den mezun oldu. Şura-yı Devlet...

Ahmet Lütfi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar ve tarihçi. 1817’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1907’de İstanbul’da yaşama veda etti. Nalıncı esnafından olan Mehmet Ağa’nın oğludur. Amcazade Hüseyin Paşa medresesinde öğrenim gördü. Ahmet Lütfi Efendi’ye 1831’de kadılık, 1836’da İstanbul müderrisliği...

Ata Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarihçi ve şair. 1810’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1880’de Medine’de yaşama veda etti. Başlalalıktan emekli Tayyar Efendi’nin oğlu olduğu için Tayyarzade adı ile de anılır. 1824’te Enderun’a alındı, ancak 1833’te babasının vefat etmesi üzerine ailesinin...

Fatin Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve şair. 1814’te Drama’da dünyaya geldi. 1867’de İstanbul’da yaşama veda etti. Mezarı Göksu’dadır. Babası Drama ayanından Hacı Halit Bey’dir. Hacı Halit Bey, 1828’de Mısır’da bulunan amcasının yanına gitti, öğrenimine orada devam etti. 1836’da...
Paylaş