Molla Fenari Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti’nin ilk müftüsü, şeyhülislamı. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. 1350’de Fener’de (Yenişehir ile İnegöl taraflarındaki Fenâr kasabası) dünyaya geldi. 1431’de Bursa’da yaşama veda etti. Mezarı...

Naima Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarihçi. Tam adı Mustafa Naima. 1655’te Halep’te dünyaya geldi. 1716’da Palyo Patras/Mora’da yaşama veda etti. Mezarı Mora’dadır. İlk tahsilini memleketi Halep’te yapan Naima, 1618’de İstanbul’a gelerek Baltacılar ocağına girdi, bir yandan da yıldız ilmi,...

Nergisi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar ve şair. Asıl adı Mehmet. Saraybosna’da dünyaya gelen Nergisi’nin, eserlerinin yazılış tarihlerinden hareketle 1580-1585 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. 1635’te Gebze’de yaşama veda etti. Kaynaklarda gömüldüğü yer konusunda Gebze, Üsküdar, Eyüp...

Nidai Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında bir bilgi yoktur. XVI. Yüzyılda yaşamıştır. Menafiü’n Nas adlı yapıtından öğrenildiğine göre “Ankara hakinden (toprağından) olup” seyahat amacıyla gittiği Kırım’da Han Sahip Giray’a hocalık yaptı. Han’ın elçisi olarak...
Paylaş