Azizzade Ramiz Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve şair. 1717’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1786’da İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Hüseyin’dir. Babası Rumeli kadılarından Aziz-zâde Mustafa Mustafa Naîm Efendi (ö. 1737) olduğundan Aziz-zâde Hüseyin Râmiz Efendi olarak tanındı. Önce...

Ahmed Resmi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. 1700’de Girit’de dünyaya geldi. 1783’te İstanbul’da vefat etti. Mezarı Üsküdar’da Selimiye semtindedir. Asıl adı Ahmet’tir. İbrahim adında bir adamın oğludur. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan Resmi Ahmet Efendi, 1738’de Tavukçu lakabı ile tanınan...

Şemdanizade Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarih yazarı. Fıncıklı’da dünyaya gelen yazarın doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1779’da İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp’te gömülmüştür. Hayatı ile ilgili bildiklerimiz sınırlıdır. Tam adı Şamdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi’dir. Tokat...

Şeyhi Mehmed Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı. 1667’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1732’de İstanbul’da yaşama veda etti. Kabri, Emir Buhari Dergahı Mezarlığı’ndadır. Asıl adı Mehmet. . Dedesi simkeşbaşı Mehmed Ağa, babası dönemin şairlerinden Simkeşzâde diye tanınan Hasan Feyzi Efendi’dir....

Mucib Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve divan şairi. 1671’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1727’de Şam’da hayatını kaybetti ve burada gömüldü. Tam adı Mansurizade Mustafa Mucib’dir. Diyarbakırlı Fatvaemini Ahmed Efendi’nin oğludur. Diyarbakır’da başladığı eğitim hayatı sırasına...
Paylaş