Beliğ (Mehmet Emin) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Mora’da dünyaya geldiği bilinen Beliğ’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1760’ta Eski Zağra’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mehmet Emin’dir. Divanındaki şiirlerinden anlaşıldığına göre, gençliğinde doğduğu şehir...

Hatem Ahmed Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin ve divan şairi. Mora’da dünyaya geldiği bilinen Hatem Ahmet’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1754’’te Yenişehir’de vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Bender ordusu defterdarı Akovalı Osman Şeydi’nin oğludur. Bu sebeple Akozalızade...

Şeyhülislam Esad Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bilgin ve şair. 1685’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1753’te İstanbul’da yaşama veda etti. Sultan Selim camisi yanında toprağa verildi. Şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi’nin oğludur. İlk eğitimi babasından ve dönemin ünlü bilginlerinden alan Esad Efendi,...

Neyli Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1673’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1748’de İstanbul’da yaşama veda etti ve Üsküdar’da toprağa verildi. Asıl adı Mirzade Ahmet olan Neyli, İstanbul kadılarından Mirza Mehmet Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra önce müderrisliği,...

Münif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Antakya’da dünyaya geldiği bilinen Münif’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1742’de İstanbul’da yaşama veda etti. Üsküdar kabristanında Haydarpaşa’ya giden deniz tarafındaki cadde üzerinde defnedilmiştir. Asıl adı Mustafa’dır....

Hami Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1679’da Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1747’de Diyarbakır’da hayatını kaybetti. Burada gömüldü. Asıl adı Ahmet’tir. Öğrenimini memleketinde yapan Hami, 1709’da İstanbul’a giderek Divan kalemine girdi. Köprülüzade Abdullah Paşa’ya kapılandı. Paşa’nın...
Paylaş