Celal Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairi. 1838’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1882’de İstanbul’da yaşama veda etti. Edebiyatçılardan Recai Bey’in büyük oğlu ve Mahmud Ekrem Bey’in de ağabeyidir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Babıali Tercüme Bürosu’na katip olarak giren Mehmed...

Na’ili-i Cedid Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairi. 1823’te Manastır’da dünyaya geldi. 1876’da Kahire’de yaşama veda etti ve burada gömüldü. Adı Salih’tir. Kur’an’ı ezberledikten sona hat dersleri aldı ve bu sanatı öğrendi. Medreseye devem etti. Farsça okutarak ve hattatlık yaparak...

Lebib Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl şairlerinden. 1785’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1867’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Mehmet Lebib’dir. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulundu. Encümen-i Şu’ara’ya ya katılan Lebib Efendi’nin büyük bir divan oluşturacak...

Şeyh Nazif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl Mevlevi şairlerinden. 1794’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1861’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Hasan Nazif. Devrin tanınmış mutasavvıf şairlerinden biridir. Yenişehir ve Beşiktaş Mevlevihanelerine şeyh olmuştur. Ta’rifü’s-sülük adlı küçük...

Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1816’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1856’da İstanbul’da yaşama veda etti. Bir kahvecinin oğludur. İstanbul’da yetişip, Divan-ı Humayun’da katip olarak çalışmıştır. Bir ara Şam’a gitmiş, Kuşadalı İbrahim Efendi’ye intisap etmiştir....

Fehim Süleyman Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1788’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1845’te İstanbul’da yaşama veda etti. İstanbul’da yetişmiş, yine İstanbul’da ve Rumeli’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Fehim Süleyman Efendi’yi XVII. yüzyıl şairi olan Fehim’den ayırmak için...
Paylaş