Nef’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Nef’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1572 yılında Hasankale, Erzurum’da dünyaya geldi. 27 Ocak 1635 günü hayatını kaybetti. Asıl ismi Ömer’dir. Nef’i iyi bir öğrenim görerek yetişti ve Farsça ve Arapça dillerini öğrendi. Nef’i mahlası dostu şair Gelibolulu Ali tarafından kendisine verildi. 1603...
Divan Şairi Nedim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Divan Şairi Nedim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1681 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1730’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Ahmed’dir. İyi bir öğrenim görerek yetişti, müderris oldu. Sadrazam Şehid Ali Paşa ve daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından korundu. Padişah III. Ahmet’in...

Gazi Giray Han Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1534’te Kırım’da dünyaya geldi. 1607’de Akmescit’te hayatını kaybetti. Kırım hanlarından Devlet Giray’ın oğludur. Özdemiroğlu Osman Paşa kuvvetleri safında Kırım ordusu komutanı olarak Türk-İran savaşına katıldı. Osmanlı padişahının isteği ile Rusya, Macaristan,...

Figani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1505’de Trabzon’da dünyaya geldi. 1532’de İstanbul’da hayatını kaybetti. İsfahan’da Tıp eğitimi gördü. İstanbul’a döndükten sonra edebiyat ile uğraştı. Küçük bir katiplik işi buldu. Sadrazam İbrahim Paşa’nın Budin’den getirip At Meydanı’nda kendi sarayının karşısına...

Fitnat Hanım Kimdir? Hayatı ve Eserleri

İstanbul’da dünyaya geldi. 1780’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Zübeyde’dir. Şeyhülislam Ebu İshakzade Mehmed Esad Efendi’nin kızıdır. Kültürlü bir çevrede kendi kendini yetiştirdi. Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Efendi ile mutsuz bir evlilik hayatı sürdü....

Fenni (Mehmed Said) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1850’de Yozgat’ta dünyaya geldi. 6 Temmuz 1918’de hayatını kaybetti. Fenni, divan şairlerinin son temsilcilerindendir. Taşrada yaşaması sebebi ike yeteri kadar tanınamamıştır. Şairliğinin yanı sıra hattatlığı da vardır. Günümün şairlerinden Osman Serhat Erkekli’nin...
Paylaş