Elvan-ı Şirazi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Tezkirelerde atalarının Şiraz’dan, kendisin de Türkistan’dan olduğu belirtilerek Hacı Bayram’ın “hulefasından” ya da “ehibbasından” olduğu söylenir. Sultan Orhan döneminde “suhur etmiştir” (Latifi)....

Pir Mahmut Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl şairlerinden. 14. Yüzyılın ikinci yarısında Divan şiiri alanında bir diğer şahsiyet de Bahtiyar-name adlı yapıtı kaleme alan Emir Ali oğlu Pir Mahmut’tur. Şairin hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eseri Bahtiyar-name dolayışı ile...

Elvan Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. ve XIV. yüzyıl şairlerinden. Aşık Paşa’nın oğlu olduğu bilinen Elvan Çelebi hakkında, Amasya’da yaşadığı ve o yörede kendi adı ile anılan bir köyde türbesi olduğu biliniyor. Zamanında tanınmış ve halktan büyük saygı görmüş bir din adamı olduğu hakkında...

Fahri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Fahreddin Yakub bin Mehmet olan şair eserlerini Fahri mahlası ile kaleme aldı. 1318’den sonra Aydıneli’ne bağlı Ayaslug’da (şimdiki adı ile Selçuk) dünyaya geldi. Fahreddin Yakub b. Mehmed hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Gerek eseriyle...

Gülşehri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. yüzyıl tekke şairlerinden. Yaşadığı dönemin en önemli şairlerinden biri olan Gülşehri’nin yaşamı hakkında bilgimiz azdır. Elimizdeki kısıtlı bilgileri de kendisinden sonra yaşayan şairlerden ve yapıtlarından öğrenmekteyiz. XIII. yüzyıl sonlarına doğru...

Zati Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair ve yazar. 1471’de Balıkesir’de dünyaya geldi. 1546’da İstanbul’da yaşama veda etti. Babasının adı ve ne işle uğraştığı bilinmiyor. Kendisinin bir ara çizmecilik yaptığı göz önüne alınırsa baba mesleğini sürdürdüğü düşünülebilir. Düzenli bir medrese...
Paylaş