Ahmed Sarban Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Bayramiyye tarikatına mensup, Hayrabolulu divan şairi ve yazar. Doğduğu tarih tam olarak bilinmemektedir. 1545’te Hayrabolu’da yaşama veda etmiştir. Ahmed Sarban hakkında Bayrami tarikatının melamiye kolundan olduğunu, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1536’daki Irak...

Abdülhalim Galip Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Osmanlı devlet adamı, şair. Doğduğu yıl tam olarak bilinmemektedir. 10 Eylül 1876’da İstanbul’da yaşama veda etti. Bazı şiirlerini Niğdeli Galip imzası ile kaleme almasından dolayı aslen Niğdeli olduğu anlaşılmaktadır. “Türk Galip” olarak tanınmasının sebebi...

Leskofçalı Galip Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1829’da Leskofça’da dünyaya geldi. 12 Ocak 1867’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Mustafa Galip’tir. Üsküp valilerinden Şehsuvar Paşazade İsmail Paşa’nın oğludur ve Yahya Kemal’in anne tarafından büyük amcasıdır. İlköğrenimini Leskofça’da...

Akif Paşa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 25 Aralık 1787’de Yozgat, Bozok’ta dünyaya geldi. 12 Mart 1845’te bir hac dönüşü İskenderiye’de rahatsızlanarak yaşama veda etti. Mezarı orada, Danyal Peygamber türbesi yakınındadır. Akif Paşa, Ayıntabi Kadı Mehmet Efendi’nin oğludur. Akif Paşa,...

Gelibolulu Mustafa Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi ve tarihçi. 1541’de Gelibolu’da dünyaya geldi. 1600’de Cidde’de yaşama veda etti, Şam, Erzurum, Bağdat ve Amasya’da defterdarlık görevlerinde bulundu. Ali Mustafa Paşa’nın son görev yeri Cidde defterdarlığı oldu. Kanunu Sultan Süleyman ve II. Selim...

Ahmet Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On beşinci yüzyıl divan şairlerinden. Gerek tezkireciler gerekse XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ziyâ Paşa ve Muallim Nâci tarafından Şeyhî ve Necâtî arasında yetişen şairlerin en büyüğü olarak kabul edilen Ahmet Paşa, Edirne’de dünyaya geldi. 1497’de Bursa’da...
Paylaş