Haşmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Haşmet’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1768’de Rodos’ta vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mehmet. Kazasker Abbas Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü ve müderrislikte...

Hazik Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1691’de Erzurum’da dünyaya geldi. 1763’te Erzurum’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmet. Erzurum Hatuniye Medresesi müderrislerinden olan Kara Bekir’in oğludur. Öğrenimini babasının yanında gördü. Müderrislik ve Erzurum müftülüğü yaptı. Erzurumlu...

Nevres-i Kadim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Kerkük’te dünyaya geldiği bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1762’de Bursa’da vefat etmiş ve burada gömülmüştür. Asıl adı Abdürrezzak olan Nevres’i Osman Nevres’ten ayırt etmek için Nevres-i Kadim adı ile anılmıştır....

Çelebizade Asım Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1685’te İstanbul’da doğdu. 1760’ta İstanbul’da yaşama veda etti. Küçük Çelebi diye tanınan reisülküttap Mehmet Efendi’nin oğludur. İyi öğrenim görerek müderris oldu. 1723’te Raşit’in yerine vakanüvisliğe getirildi. Sonraki yıllarda sırası ile Bursa...

Akif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Amasya’da dünyaya geldiği bilinen Akif’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1759’da Amasya’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mustafa’dır. Bayram Efendi adlı birinin oğludur. Akif, medrese eğitimini tamamladıktan...

Beliğ (Mehmet Emin) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Mora’da dünyaya geldiği bilinen Beliğ’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1760’ta Eski Zağra’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mehmet Emin’dir. Divanındaki şiirlerinden anlaşıldığına göre, gençliğinde doğduğu şehir...
Paylaş