Salim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkire yazarı ve divan şairi. 1688’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1743’te İstanbul’da yaşama veda etti. Bozdoğan Kemeri yakınına, babasının yanına gömüldü. Asıl adı Mehmet Emin olan Salim, Şeyhülislam Mirza Mustafa Efendi’nin oğludur. Ulema çocuğu olduğu için...

Salahi Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1718’de Balıkesir’de dünyaya geldi. 1782’de İstanbul’da yaşama veda etti. Mezarı Fatih’tedir. Babasının adı Abdülaziz’dir. Yirmi yaşına kadar memleketinde okuyan Salahi Efendi, öğrenimini tamamlamak için İstanbul’a geldi. Burada bir yandan öğrenimini...

Cezeri Kasım Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl divan şairlerinden. Kendisi hakkındaki bilgiler çelişkili olan şair, bazı kaynaklar Cezeri Kasım Paşa’nın, Kıraat âlimi Cezerî’nin torunu ve Fâtih Sultan Mehmet dönemi nişancılarından Cezerîzâde Şemseddin Mehmet Bey’in oğlu olduğu ve bu sebeple...
Paylaş