Şeyhülislam Yahya Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1552 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 27 Şubat 1644 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Zekeriya Yahya Efendi olarak da bilinir. 1593’de şeyhülislam iken vefat eden Baryamzade Zekeriya Efendi’nin oğludur. Babası ve dönenim ünlü...

Şeyh Galip Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan edebiyatımızın Fuzuli, Baki, Nef’i, Nabi ve Nedim gibi en büyük şairlerinden biri olan Şeyh Galip 1757’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1799’da  İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Mehmet Esat’tır. Babası Mustafa Reşit...
Nef’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Nef’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1572 yılında Hasankale, Erzurum’da dünyaya geldi. 27 Ocak 1635 günü hayatını kaybetti. Asıl ismi Ömer’dir. Nef’i iyi bir öğrenim görerek yetişti ve Farsça ve Arapça dillerini öğrendi. Nef’i mahlası dostu şair Gelibolulu Ali tarafından kendisine verildi. 1603...
Divan Şairi Nedim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Divan Şairi Nedim Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1681 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1730’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Asıl adı Ahmed’dir. İyi bir öğrenim görerek yetişti, müderris oldu. Sadrazam Şehid Ali Paşa ve daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından korundu. Padişah III. Ahmet’in...

Figani Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1505’de Trabzon’da dünyaya geldi. 1532’de İstanbul’da hayatını kaybetti. İsfahan’da Tıp eğitimi gördü. İstanbul’a döndükten sonra edebiyat ile uğraştı. Küçük bir katiplik işi buldu. Sadrazam İbrahim Paşa’nın Budin’den getirip At Meydanı’nda kendi sarayının karşısına...
Paylaş