Mustafa Behçet Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl yazarlarından ve III. Selim ve II. Mahmut devri saray hekimlerinden. 1774’te İstanbul, Eyüp’te dünyaya geldi. 1833’te Şarbon veya Antrax’dan yaşama veda etti. Vefat tarihi Kamusü’l-Âlâm ve Sicill-i Osmanî’de 1830-31, Lûgat-ı...

Zarif Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden ve yazarlarından. 1816’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1861’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Mustafa Zarif Paşa’dır ve Koskalı Nazîf Efendi’nin oğludur. Kalemden yetişen Zarif Paşa, hassa alayı kâtibi oldu. Sonraki...

Zarifi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVIII. yüzyıl şairlerinden. Rusçuk’ta dünyaya geldiği bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1795’te Rusçuk’ta vefat etmiş ve Rusçuk’ta Bey Mezarlığı karşısındaki Tonbul Camiinin haziresindeki bir türbeye defnedilmiştir. Kaynaklarda geçen...

Terzi Baba Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1781’de Erzincan’a bağlı Sarıgöl’de dünyaya geldi. 1848 senesinde Erzincan’da kolera salgınında vefat etti. Erzincan defterdarı Mecîd Efendi ve halifelerinden Fehmî Efendi tarafından yaptırılan ahşap türbeye defnedildi....

Kara Şemsi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIX. yüzyıl divan ve tekke şairlerinden. 1828’de Konya’da dünyaya geldi. 21 Eylül 1886’da Hanya’da  vefat etti. Mevlevihanedeki türbesine defnolundu. 1924 nüfus mübadelesinde dergâhın bazı eşyası ve hazirede yatan diğer şeyhlerin naaşlarıyla beraber Kara...
Paylaş