Hüseyin Celal Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1517’de Manastır’da dünyaya geldi. 1574’te Manastır’da yaşama veda etti. Burada toprağa verildi. Celal Çelebi, sipahi oğlu olup tımar sahiplerindendi. Kanuni döneminde İstanbul’a giderek, öğrenim gördü. Kalenderilerle ilişki kurması sonucu dünya...

Bahai (Küfri, Hasan) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1660’da İstanbul’da yaşama veda etmiştir. Şiirlerinde açık saçık ve yergiye sövgüye vardırması Küfri adı ile ünlenmesine yol açmıştır. Küfri Bahai Hasan, iyi bir medrese öğrenimi yetişerek yetişti. Nücum ilmindeki...

Mehmet Bahai Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair, şeyhülislam. 1596’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1654’te İstanbul’da yaşama veda etti. Mezarı Fatih’tedir. Baba ve anne tarafından tanınmış bir ilmiye ailesinden gelmektedir. Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin torunu, Kazasker Abdülaziz Efendi’nin...

Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On üçüncü yüzyıl şairlerinden. Türk edebiyatının en eski hikayelerinden biri olan Yusuf ile Züleyha’nın en eskisini 1232’de yazdığı bilinen Ali adlı şairin yaşamı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Mehmet Fuat Köprülü, Ali’nin bir Oğuz Türkü...

Kaygusuz Vizeli Alaeddin Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Doğduğu tarih tam olarak bilinmemektedir. 1562’de vefat etti. Ahmed-i Sarban’ın halifesidir. Sıbyan hocalığı yaptığı dönemde, bir kısım Melamilerce Kutb olarak kabul edildiği bilinmektedir. Kendisinden sonra ise Gazanfer Dede halife olmuştur. Vizeli...

Akkirmânî (Nakşî Ali) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Mutasavvıf, Şair. Doğduğu tarih tam olarak bilinmemektedir. Divrik’te dünyaya geldi. 1655’te Akkirman’da yaşama veda etti. Aynü’l Hayat adlı yapıtında doğum yerini belirtmişse de, tarihi hakkında bilgi vermez. Kırımlı Şeyh Murat Efendi’nin halifesiydi. Şeyhi...
Paylaş