Şeyyad Hamza Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. yüzyıl şairlerinden. İlk olarak Fuat Köprülü’nün söz ettiği Şeyyad Hamza’nın yaşamı hakkında tam bir bilgi yok. Şeyyad sözcüğünün XIII. ve XIV. yüzyıllarda yüksek şiirler okuyup dinleyenleri coşturan kimselere verilen bir ad oluşu ve Lamii Çelebi’nin...

Şeyh Vasfi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Gerçek adı Ali. 1851’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1910’da İstanbul’da yaşama veda etti. Draman Camisi’ne, babasının yanına gömüldü. Draman tekkesi şeyhi Mahmut Raşit Efendi’nin oğludur. Babasından ve Ahveyn Hoca Mustafa’dan özel ders görerek yetişti....

Şeyhoğlu Mustafa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 14. yüzyılda yaşamış olduğu bilinen Şeyhoğlu’nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında tam bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı olan Şeyhoğlu Mustafa’nın gerçek adının Sadrettin Mustafa olduğu yapıtlarından anlaşılmaktadır....

Şeyhi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Kütahya’da dünyaya geldiği bilinen Şeyhi’nin doğum tarihi hakkında tam bir bilgi yoktur. 1431’de Kütahya’da yaşama veda etmiş ve Kütahya, Dumlupınar’da toprağa verilmiştir. Germinyan’ın önde gelen Türkmen ailelerinden birinden geldiği sanılmaktadır. Asıl...
Şeref Hanım Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Şeref Hanım Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1809’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1861’de İstanbul’da yaşama veda etti. Yenikapı mevlevihanesinde toprağa verildi. Şeref Hanım’ın babası vakanüvis Halil Nuri Bey’in oğlu olan, kadı sınıfından Mehmet Nebil Bey’dir. Şeref Hanım’dan söz eden...

Şem’i, Mustafa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Priznen’den dünyaya geldi. 1600’den sonra İstanbul’da yaşama veda etti. Şem’i Mustafa üzerine verilen bilgiler XV ve XVI. yüzyıllarda olan bir başka Şem’i’nin yaşamı üzerine söylenenlerle aynıdır. Ana çizgileriyle verilen bu biyografinin, gerçekte...
Paylaş