Taşköprülüzade Kemaleddin Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar. 1552’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1621’de İsakçı’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmed. Taşköprülüzade Ahmet’in oğludur. Babasından ve Ebussuud Efendi’den aldığı özel dersler ile eğitimini tamamladı. Bir süre İstanbul’da çeşitli medreselerde müderrislik...

Tahir Selam Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Tahir Selam Bey’in doğum tarihi hakkında tam bir bilgi yok. 1844’te İstanbul’da vefat etti. Ölümünde Bahçekapı Hamidiye Türbesine, babasının yanına gömülmüşse de, sonraki yıllarda yol yapımı nedeni ile...

Şeyyad Hamza Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIII. yüzyıl şairlerinden. İlk olarak Fuat Köprülü’nün söz ettiği Şeyyad Hamza’nın yaşamı hakkında tam bir bilgi yok. Şeyyad sözcüğünün XIII. ve XIV. yüzyıllarda yüksek şiirler okuyup dinleyenleri coşturan kimselere verilen bir ad oluşu ve Lamii Çelebi’nin...

Şeyh Vasfi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Gerçek adı Ali. 1851’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1910’da İstanbul’da yaşama veda etti. Draman Camisi’ne, babasının yanına gömüldü. Draman tekkesi şeyhi Mahmut Raşit Efendi’nin oğludur. Babasından ve Ahveyn Hoca Mustafa’dan özel ders görerek yetişti....

Şeyhoğlu Mustafa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 14. yüzyılda yaşamış olduğu bilinen Şeyhoğlu’nun doğum ve ölüm tarihleri hakkında tam bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı olan Şeyhoğlu Mustafa’nın gerçek adının Sadrettin Mustafa olduğu yapıtlarından anlaşılmaktadır....
Paylaş