Şükrü Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Şükri-i Bitlisi adı ile tanınır. Kürt beylerindendir. Gençliğinde Herat ve Gilan’ı dolaşmış, “hemen her fende” öğrenimi tamamladıktan sonra Dulkadırlı Şehsüvaroğlu Ali Bey’e bağlanmıştır. Yavuz...

Usuli Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Vardar Yenicesi’nde dünyaya geldiği bilinen Usuli’nin doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. 1538’de Vardar Yenicesi’nde öldü ve orada gömüldü. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek İbrahim Gülşeni’ye bağlandı. 1533’te şeyhinin ölümü üzerine...

Meali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1535’te Gelibolu’da vefat etmiş ve burada gömülmüştür. İstanbul kadılarından Yarhisarlı Mustafa Efendi’nin oğludur. “Köse Me’ali” adı ile ünlenmiştir. İlmiye mesleğindendir. Çirkin, latifeci ve rint olduğu için müderrislik...

Suzi Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Priznen’de dünyaya geldiği bilinen Suzi Çelebi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1525’te Priznen’de vefat etmiş ve kendisi tarafından yaptırılan mescidin bahçesine gömülmüştür. Medrese öğreniminden sonra kadılık görevlerinde bulundu....

Güvahi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. Asıl adı Mehmet. Geyve’de doğduğu bilinen Güvahi’nin doğum tarihi hakkında bilgi yok. 1526-27’den sonra ölmüş olduğu sanılmaktadır. Yavuz Sultan Selim dönemi şairlerindendir. Sipahi olduğu, ordu ile Çaldıran seferine çıktığı bilinmektedir. Sonradan...
Paylaş