Necati Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Doğum yeri üzerine tezkirelerde çeşitli rivayetler vardır. Daha çok Edirneli olması üzerine durulmaktadır. Ahmet Paşa’nın Necati hakkındaki ünlü beytine göre: “Necati’nin dirisinden ölüsü Ahmet’in yeğdir Ki İsa göklere ağsa yine dem ura Ahmet’ten”...
Nesimi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Nesimi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XIV. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden. Asıl adı İmadüddin. Yaşamı üzerine bilgi yok. Doğduğu yer hakkında bilgiler ise farklılıklar gösterir. Bağdat dolaylarında Nesimi adlı bir bucakta doğduğu söylendiği gibi, Tebrizli, Şirazlı ya da Diyarbakırlı olduğu da...

Nergisi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yazar ve şair. Asıl adı Mehmet. Saraybosna’da dünyaya gelen Nergisi’nin, eserlerinin yazılış tarihlerinden hareketle 1580-1585 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. 1635’te Gebze’de yaşama veda etti. Kaynaklarda gömüldüğü yer konusunda Gebze, Üsküdar, Eyüp...

Hoca Neş’et Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1735’te babasının sürgün olarak bulunduğu Edirne’de dünyaya geldi. 1807’de İstanbul’da yaşama veda etti. Topkapı dışındaki Sakızağacı Mezarlığında, Mesnevî şârihi (şerh eden) Sarı Abdullah Efendi’nin mezarının yanında diğer aile bireyleri ile bir...

Nev’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. 1553’te Malkara’da dünyaya geldi. 1599’da İstanbul’da yaşama veda etti. Mezarı Şehf Vefa Türbesi’ndedir. Halveti şeyhlerinden Pir Ali’nin oğludur. Adı Yahyâ’dır. Babası Pîr Ali, Ankara’dan gelip Malkara’ya yerleşmiş olan Nasuh Halife’nin oğludur....
Paylaş