Zakiri Hasan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. yüzyıl tekke şairlerinden. Foça’da dünyaya geldiği bilinen Zakiri Hasan’ın doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1622’de İstanbul’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Hasan olan şair, şiirlerinde Zakiri mahlasını kullanmıştır....

Kul Himmet Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVI. yüzyıl Bektaşi şairlerinden. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Kendi adını taşıyan türbesi Tokat’ın Almut ilçesine bağlı Varzıl (Görümlü) köyündedir. Bu sebeple Tokat’ta vefat ettiği bilinmektedir. Şiirlerinde, Şah Tahmasb (ölm.1576) döneminde yazılan...

Talip Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. Bursa’da dünyaya geldiği bilinen Talip’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1706’da Erzurum’da vefat etti ve burada toprağa verildi. Asıl adı Mehmet. Mustafa Efendi adlı bir imamın oğlu. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu....

Kami Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Divan şairi. İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldiği bilinen Kami’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1692’de Edirne’de vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mustafa. Divan-ı Sultanî kâtiplerindendir. Nail Tuman, şairi Kâmî olarak...
Paylaş