Mecdut Mansuroğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Dilci ve yazar. 1910’da İzmir’de dünyaya geldi. 1960’da İstanbul’da yaşama veda etti. İzmir eşrafından Mahsurizade Sait Bey’in oğludur. İlköğrenimini İzmir ve Rodos’ta, ortaokul ve liseyi ise İzmir Koleji’nde tamamlayan Mecdut Mansuroğlu, 1936’da İstanbul...

Molla Fenari Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Din alimi, bilim adamı, müderris, Osmanlı Devleti’nin ilk müftüsü, şeyhülislamı. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. 1350’de Fener’de (Yenişehir ile İnegöl taraflarındaki Fenâr kasabası) dünyaya geldi. 1431’de Bursa’da yaşama veda etti. Mezarı...

II. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Altıncı Osmanlı padişahı ve divan şairi. 1404’te Amasya’da dünyaya geldi. 1451’de Edirne’de yaşama veda etti. Mezarı Bursa’da Muradiye Türbesi’ndedir. I. Mehmet’in (Çelebi) oğludur. 1421’de tahta çıkan II. Murat’ın saltanatının ilk yılları Düzmece Mustafa diye...

Naima Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tarihçi. Tam adı Mustafa Naima. 1655’te Halep’te dünyaya geldi. 1716’da Palyo Patras/Mora’da yaşama veda etti. Mezarı Mora’dadır. İlk tahsilini memleketi Halep’te yapan Naima, 1618’de İstanbul’a gelerek Baltacılar ocağına girdi, bir yandan da yıldız ilmi,...
Paylaş