Dedemoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI On yedinci yüzyılın ortalarından on sekizinci yüzyıl başlarına kadar Anadolu’da yaşamış bir halk ozanıdır. Yaşamı üzerine fazla bilgi yok. Şiirlerinden alevi mezhebine mensup olduğu ve Orta Anadolu’da yaşadığı bilinmektedir. Cahit Öztelli, yine şiirlerine...

Hüseyin Celal Çelebi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 1517’de Manastır’da dünyaya geldi. 1574’te Manastır’da yaşama veda etti. Burada toprağa verildi. Celal Çelebi, sipahi oğlu olup tımar sahiplerindendi. Kanuni döneminde İstanbul’a giderek, öğrenim gördü. Kalenderilerle ilişki kurması sonucu dünya...
Paylaş