Van’da dünyaya geldi. 1723 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. Vanlı Ebu Bekir Vehbi Efendi’nin oğludur. Yekçeşm, Kör, Vaff lakaplarıyla da tanınır. Şiirlerinde Vaff veya Dürrf mahlaslarını kullanmıştır. Öğ­renimi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakla beraber iyi bir medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır.

İstanbul’da Divan-ı Hümayun hocalığı, Anadolu muhasebeciliği ve Sipahi katipliği görevlerinde bulundu. Şah Hüseyin döneminde İran’a elçi olarak gönderildi. Dönüşünde baş muhasebeciliğe getirildi.

Divan şiir geleneği ile yazılmış şiirlerinin yanı sıra İran gözlemlerini anlattığı “İran Sefaretnamesi” adlı eseri ile tanımıştır. Bu eser önce Raşid Tarihi içinde yayımlanmış, Polanyalı Krusinski tarafından Latince’ye tercüme edildiği gibi Fransızca’ya da çevrilmiştir. Ayrıca Paris’te mağrib yazı stili ile yazılı nüshasının litografya baskısı da yapılmıştır.

Paylaş