Molla Demirel Kimdir? Hayatı ve Eserleri

7 Aralık 1948’de Akçadağ/Malatya’da dünyaya geldi. Turan Emeksiz Lisesini bitirdikten sonra Luneburg Meslek Yüksek Okulu Sosyal Danışmanlık Bölümünden mezun oldu. Memleketinde ve Hekimhan’da öğretmenlik; Almanya’da Münster şehrinde önce bir kimya fabrikasında...

Ömer Madra Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Deneme yazarı, roman yazarı, radyocu ve araştırmacı yazar. 11 Temmuz 1945 günü İstanbul’da dünyaya geldi. Fazilet Zehra Hanım ile Cem Madra’nın oğlu, oyuncu Esme Madra ise kızıdır. İlkokulu Şişi Terakki Okulları’nda, orta ve lise eğitimini Robert Koleji’nde...

Güzin Dino Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1910 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 30 Mayıs 2013’te Paris’te hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümünden mezun oldu. Yine aynı fakültede Roman Filolojisi Profesörü Eric Auerbach’ın asistanlığını yaptı. 1943 yılında...

Selami Münir Yurdatap Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1910 yılında Trablusgarp'ta dünyaya geldi. 1987'de hayatını kaybetti. Şam Sultanisi'nde ve İtalyan Lisesi'nde eğitim gördü. 1927 yılında İkdam gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Vakit, Şehir, Tasvir, Hürriyet gazetelerinde; Bıldırcın, Aydabir, İnci...

Ahmet Refik Altınay Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Yirminci Yüzyıl tarih yazarlarından. 1880 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 10 Ekim 1937 günü İstanbul’da Haydarpaşa Hastanesi’nde zatürre nedeni ile yaşama veda etti. Büyükada Tepeköy Mezarlığı’na defnedildi. Bazı yapıtlarını Nasrettin Hoca ve Rıfkı Ali...

Necmi Onur Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Romancı, gazeteci ve yazar. 18 Şubat 1925'te Elazığ’ın Harput ilçesine bağlı Alışam köyünde dünyaya geldi. 21 Aralık 1992’de geçirdiği yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu İstanbul’da yaşama veda etti. Yakacık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pakize Hanım...

Zihni Hazinedaroğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1923’te Sivas’ta dünyaya geldi. 27 Kasım 1962’de Ankara’da hayatını kaybetti. Zehra Hanım ile tüccar Sabri Bey’in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yurdun çeşitli bölgelerinde savcılık, yargıçlık, serbest avukatlık,...

Emine Memduha Özyürek Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1 Nisan 1912 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Yazar ve eğitimci Mustafa Remzi Özyürek'in eşi olan yazar, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Çapa Kız İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1929-1957 yılları arasında Kayseri, Eskişehir ve İstanbul'da farklı...

Doğan Aydemir Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1935 yılında Bünyan/Kayseri’de dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra memur olarak çalışmaya başladı. Kayseri Beden Terbiyesi İl Müdürü olarak görev yaptı. Pek çok dergi ve gazetede yayımlanan eserlerinden bazıları bestelendi. ESERLERİ ŞİİR: Eski Hikâye (1975),...

Sadık Kemal Tural Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1 Mart 1946 günü Kırıkkale'de dünyaya geldi. Aşık tarzında kaleme aldığı şiirlerinde Kemaloğlu mahlasını, bazı düzyazılarında ise Sadık Kemaloğlu ile Sadık Tural Kemaloğlu imzalarını kullandı. Kırıkkale Lisesi'ni ve Samsun İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. Ankara...

Epigraflar

Muhsin Durucan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

23 Nisan 1928’de Hacıbektaş/Nevşehir’de dünyaya...

Hüseyin Hatemi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

12 Aralık 1938’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk...

Özdemir Nutku Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 12 Ocak 1931 günü İstanbul’da dünyaya...

Avni Dökmeci Kimdir? Hayatı ve Eserleri

20 Haziran 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1...
Paylaş