Mükerrem Kamil Su Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Romancı ve yazar. 1906’da Bursa’da dünyaya geldi. 28 Mart 1984’te İstanbul’da yaşama veda etti. Babası Nafıa Nezareti müfettişi Halil Hulusi Bey’dir. Tarihçi Kâmil Su eşidir. Darülmuallimat’ı (Çapa Kız Öğretmen Okulu) bitirdi. Burhaniye, Edremit ve Balıkesir’de...

Riyazi Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Tezkireci ve şair. 1572’de Mekke’de dünyaya geldi. 1644’te İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmet. Babası III. Murat döneminin kadılarından olan Mustafa Efendi’dir. Ailesi, Mekke kadısı olan dedesinin yanında iken dünyaya geldi. Medrese eğitimini...

Yunus Yaşar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair. 25 Mayıs 1950 günü Karaman'da dünyaya geldi. Yunus Yaşar, ilk kitabı olan "Sana Bir Şiir Yazdım" adlı yapıtını Yunus Pancar imzası ile kaleme aldı. Ayşe Hanım ile Kemal Pancar'ın oğludur. İlk ve orta eğitimini Karaman'da tamamlayan Yunus Pancar, 1971'de...

Peyami Safa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

HAYATI Gazeteci, öykücü, romancı. 2 Nisan 1899’da İstanbul’da dünyaya geldi. 15 Haziran 1961’de İstanbul’da yaşama veda etti. Çömez, Safiye Peyman, Serazâd, Server Bedi imzalarını da kullandı. Servet-i Fünun dönemi şairlerinden İsmail Safa ile Server Bedia Hanım’ın...

Şiir Erkök Yılmaz Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Öykü yazarı. 9 Temmuz 1948’de Ankara’da dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Şiir Erkök imzası ile kaleme aldı. Edebiyat öğretmeni Adalet Hanım ile sinir hastalıkları uzmanı Doktor Ferit Erkök’ün kızıdır. İlkokulu 1959’da Eskişehir’de okuyan Şiir Erkök Yılmaz,...

Aşık Ömer Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI XVII. Yüzyıl halk şairlerinden. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Aşık Ömer’in ölüm yılı ise 1707şu beyti ile kesinlik kazanmıştır: “İşidüp ben de vefatın ana dedim tarih Ola Aşık Ömer’in cilvegehi adn-i Celli” Bir şiirindeki, “Vatan-ı millet aslimiz Aydın...

Hasan Ali Kasır Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 11 Temmuz 1953 günü Bingöl'ün Genç ilçesinde dünyaya geldi. 31 Ağustos 2000 günü Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Hatun Hanım ile Ali Kasır'ın oğludur. Elazığ İmam-Hatip Ortaokulu'nu ve Bingöl Lisesi'ni bitirdi. 1975 yılında Ankara...

Aşık Kamil Kimdir? Hayatı ve Eser Örnekleri

HAYATI Saz şairi. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Besarabya şehrinin merkezi olan Benden müstahkem şehrinin 1770’de Ruslar tarafında işgal edilmesi münasebetiyle söylediği destanından yola çıkarak yaşadığı çağı tespit edebiliyoruz. M. F. Köprülü’ye göre Aşık Kamil’in...

Sadullah Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Osmanlı devlet adamı, asker, şair ve yazar. 1838’de Erzurum’da dünyaya geldi. 1891’de Viyana’da yaşama veda etti. Müftizade Esat Muhlis Paşa’nın oğludur. Aslen Ayaşlı olup soyu Hacı Bayrâm-ı Velî’nin ikinci halifesi Bünyamin Ayâşî’ye dayanır. Şiirlerinde Rami...

Sedat Umran Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 7 Ağustos 2013 günü İstanbul'da hayatını kaybetti. Asıl adı Osman Sedat Öcal'dır. Emine Sadiye Hanım ile öğretmen Mehmet Kazım Öcal'ın oğludur. 1942 yılında Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. 1948'de İstanbul Üniversitesi...

Epigraflar

Kemal Burkay Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI 1 Ocak 1937 günü Tunceli'nin Mazgirt...

Ömer Rıza Doğrul Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Araştırmacı-yazar ve gazeteci. Ömer Rıza...

Ertuğrul Oğuz Fırat Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Şair, yazar, ressam, besteci. 1 Şubat...

Celal Sahir Erozan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HAYATI Türk şair, yazar, yayıncı ve politikacı....
Paylaş